Temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Tkon ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 09/2014., 12/2016.), do 16. travnja 2018. godine (ponedjeljak), podnose se prijedlozi/inicijative za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja Općine Tkon mogu dati:
- građani Općine Tkon
- Općinski načelnik
- najmanje 5 vijećnika Općinskog vijeća
- udruge građana sa područja Općine Tkon
- ustanove sa sjedištem na području Općine Tkon
- tvrtke sa sjedištem na području Općine Tkon
- vjerske zajednice na području Općine Tkon

Inicijativu se dostavljaju  Komisiji za javna priznanja Općinskog vijeća Općine Tkon u pisanom obliku, najkasnije do 16. travnja 2018. godine do 15.00 sati. Prijedlozi se mogu predati neposredno u pisarnicu Općine Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon ili dostaviti na drugi način. 

Inicijativa mora sadržavati:
- podatke o podnositelju inicijative;
- životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi, te obrazloženje zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Tkon;
- ostala dokumentacija po zahtjevu Komisije.

Javna priznanja svečano se uručuju povodom „Dana Općine Tkon“, 11. srpnja.

U tijeku jedne godine fizičkoj ili pravnoj osobi može se dodijeliti samo jedno od javnih priznanja, a osobi proglašenoj počasnim građaninom ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja utvrđena Odlukom.JAVNA PRIZNANJA OPĆINE TKON

Javna priznanja Općine Tkon su:
1. Proglašenje počasnim građaninom Općine Tkon,
2. Nagrada Općine Tkon za životno djelo,
3. Godišnja nagrada Općine Tkon,
4. Grb Općine Tkon
5. Priznanje Općine Tkon

1. Počasni građanin Općine Tkon
Počasnim građaninom Općine Tkon mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji nemaju prebivalište na području Općine Tkon, a koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku Općine Tkon, Zadarske županije i Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugleda i promidžbi Općine Tkon te građani koji su dali izuzetan doprinos Općini u uspostavljanju veza na lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela lokalne samouprave.

2. Nagrada Općine Tkon za životno djelo 
Nagrada Općine Tkon za životno djelo je posebno javno priznanje koje se dodjeljuje građanima Općine, kao i osobama iz drugih sredina, a koje su svojim radom i javnim djelovanjem u gospodarstvu, znanosti, kulturi, oblasti zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, osobito zaslužne za razvoj, napredak i ugled Općine Tkon.
Općinsko vijeće Općine Tkon svake godine donosi posebnu odluku o predmetu i/ili novčanom iznosu Nagrade Općine Tkon za životno djelo.

3. Grb Općine Tkon
Grb Općine Tkon je posebno javno priznanje koje se dodjeljuje pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos sveukupnom društvenom životu Općine Tkon.


4. Godišnja nagrada Općine Tkon
Godišnja nagrada Općine Tkon dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za doprinos i postignuće od iznimnog značaj za Općinu Tkon iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, ljudskih prava, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti ostvareno tijekom posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.
Općinsko vijeće Općine Tkon svake godine donosi posebnu odluku o predmetu i/ili novčanom iznosu Godišnje nagrade Općine Tkon.

5. Priznanje Općine Tkon
Priznanje Općine Tkon je javno priznanje koje se dodjeljuje za doprinos razvoju i ugledu Općine Tkon pravnim i fizičkim osobama za dane donacije i uspješnu suradnju, grupi građana i udrugama za doprinos promidžbe Općine Tkon ili učenicima i studentima za postignuti uspjeh tijekom školovanja. 


Općinski načelnik 
Goran Mušćšet v.r.