35. Sjednica općinskog vijeća opčine Tkon za dan 15. lipanj 2016. godine (srijeda) sa poečetkom u 19:00h u općinskoj vijećnici Općine Tkon