Objava biračima – izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori za načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike Objava biračima – izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda