ZA OSTAVRIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE RADNJIH BILJEŽNICA DJECI KOJE POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU, POTREBNO JE U OPĆINU TKON DOSTAVITI SLIJEDEĆE DOKUMENTE:

1. Potvrdu o upisu djeteta u osnovnu školu,
2. Potvrdu o prebivalištu djeteta na području Općine Tkon,
3. Presliku računa za kupljene radne bilježnice,
4. Presliku računa, IBAN, na koji će se isplatiti pripadajući iznos.


Općina Tkon