Upravno vijeće dječjeg vrtića Ćok i Povjerenstvo za upis u dječji vrtić poziva sve zainteresirane roditelje korisnike/ skrbnike da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić “Ćok” u pedagošku godinu 2019./2020.

U pedagoškoj godini 2019./2020. provodit će se:

I. 6 satni (poludnevni) program

U dječji vrtić primati  će se djeca s navršenom 3. godinom života do polaska u školu. U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih 3 godine starosti pa do polaska u osnovnu školu. 
  Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području  Općine Tkon  odnosno dijete i roditelji koji imaju status stranca moraju imati stalan ili privremeni boravak na području Općine Tkon.
U vrtić se mogu upisati djeca sa prebivalištem van područja Općine Tkon. Upisi u Vrtić obavljaju se u upisnom roku.
 Ako se tijekom pedagoške godine pojavi slobodno mjesto upis se obavlja temeljem liste reda prvenstva.
II.
Potrebni dokumenti za upis:
-popunjeni zahtjev za upis
-preslika rodnog lista djeteta
-potvrde o zaposlenju roditelja-potvrda poslodavca
-preslike osobnih iskaznica roditelja i OIB
-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
-presliku iskaznice o imunizaciji
 III.  Zahtjev se preuzima  u Dječjem vrtiću "Ćok ”, od 8,00 do 12,00 sati te na web stranici ustanove www.djecjivrtic-cok.hr, a predaje se u  Dječji vrtić “Ćok”, u razdoblju od 15. svibnja do 03. lipnja 2019. godine.
IV. Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.
V. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na web stranici ustanove.


Dječji vrtić "Ćok"
Put Mrviska 3, 23212 Tkon
cok.tkon@gmail.com