O B A V I J E S T

Općina Tkon i Stožer civilne zaštite Općine Tkon provodi vježbu pod nazivom „ZAPOVJEDNA VJEŽBA 2023.“ – Rad stožera u slučaju požara

Vježba će se održati u utorak 25. svibnja 2023. godine sa predviđenim početkom vježbe u 10:00 sati i završetkom vježbe u 11:00 sati, u prostorijama Općine Tkon, Mulina 7, Tkon.

TEMA VJEŽBE

Stožerno zapovjedna vježba provjere pozivanja i korištenja planske dokumentacije u slučaju požara na području Općine Tkon koja ima za cilj uvježbavanje i podizanje opće razine spremnosti Stožera CZ i ostalih sudionika sustava civilne zaštite tijekom pozivanja, aktiviranja, početka rada Stožera civilne zaštite uz upoznavanje sa planskim dokumentima.

Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon