O B A V I J E S T O odvozu krupnog otpada sa područja Općine Tkon

Obaviještavaju se mještani Općine Tkon da će se dana 04.06.2016. – subota, vršiti odvoz krupnog otpada sa područja Općine Tkon.
Kontejner za krupni otpad nalaziti će se kod Vatrogasnog doma u Tkonu, te molimo mještane da dovezu krupni otpad u ovaj namjenski kontejner na predviđenoj lokaciji u vremenu od 08:00-10:00 i od 16:00-18:00 sati.

Mještani koji nisu u mogućnosti sami dovesti krupni otpad, molimo da ga odlože ispred svojih kućnih ulaza, a na način da ne ometaju promet i prolaz pješaka. Molimo da se krupni otpad razvrsta, zasebno: metal, plastika, staklo, drvo.
JKU „PRVENJ“
Ravnatelj:
Robert Lukačić, v.r.Tkon, 02. lipnja 2016.