aručitelj Općina Tkon je u skladu s člankom 247. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016.) dana 25. siječnja 2018. godine poslao Obavijest o nadmetanju u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske za predmet nabave: Uređenje ulice Kuntrata u Tkonu, pod evidencijskim brojem: 1-18/EV-M. Obavijest o nadmetanju je objavljena dana 26. siječnja 2018. godine, broj objave: 2018/S 0F2-0001963. Rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2018. godine u 14:00h. „