OBAVIJEST O MJERAMA ZA SUZBIJANJE POŽARA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Stožer civilne zaštite Općine Tkon u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku Hrvatsku obavještava sve građane Općine Tkon:

Svako nekontrolirano loženje vatre na otvorenom prostoru može prouzrokovati požar.
Kako nastupaju ljepši dani i započinju poljoprivredni i drugi radovi na otvorenom u što spada i spaljivanje korova, granja i sl., a uslijed čega se može doći do požara, mole se građani da se pridržavaju slijedećih odredbi:

Sukladno Odluci o grotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu ("Službeni glasnik Zadarske Županije 12/2011), vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta dužan je radi sprečavanja pojave i širenja požara na poljoprivrednom zemljištu poduzimati slijedeće mjere:

- uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima do lipnja tekuće godine,
- uz među preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom radi sprečavanja širenja požara na susjedno zemljište,

Vlasnici odnosno posjednici poljoprivrednog zemljišta kod uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanjem trebaju poduzeti slijedeće mjere:

- spaljivati suhi korov i biljni otpad na najmanjoj udaljenosti od 50 m od ruba šume te na najmanjoj udaljenosti od 15 m od krošanja stabala, nasada na susjednim parcelama kao i od vodiča i stupova dalekovoda,
- tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
- spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uza sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu s vodom ili naprtnjaču s vodom ili vatrogasni aparat),
- osoba koja je zapalila vatru dužna ju je i ugasiti, a to utvrditi prebacivanjem pepela i polijevanjem vode i tek onda može napustiti to mjesto,
- također spaljivanje obavljati samo danju i za mirna vremena,
- prije početka loženja vatre o tome obavijestiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Tkon na broj 0981608596.

U slučaju nekontroliranog širenja vatre potrebno je odmah o tome obavijestiti vatrogasce na 193, policiju na 192 ili Centar 112 na broj 112.

Stožer civilne zaštite općine Tkon upozorava sve građane da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da vatru ne ostavljaju bez nadzora a sve u cilju sprečavanja nastajanja požara.

Zabranjuje se uklanjanje spaljivanjem korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine.


Stožer civilne zaštite Općine Tkon
Tkon, 20. ožujka 2019.