Poštovani, Prema Odluci Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja koronavirusa, na trajektnim linijama od 24.03.2020. godine do daljnjega smiju putovati samo putnici s odgovarajućim propusnicama za sljedeće kategorije:

promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja,
dnevne migracije zaposlenih na poslovima bitnima za: pružanje zdravstvene i veterinarske pomoći, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i otpreme, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,
izvješćivanje javnosti
stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb
vitalni obiteljski razlozi, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,
putovanja na posao i s posla ako je obavljane posla neophodno i ne može se obaviti od kuće,
službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja koronavirusa,
 
Međutim podsjećamo da je na snazi i  Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-9, od dana 21. ožujka 2020. godine) prema kojoj na državnim trajektnim linijama te na državnim brodskim linijama se zabranjuje sav putnički i teretni prijevoz prema otocima osim za sljedeće kategorije:
1.      hrvatske i strane državljane s prebivalištem, odnosno trajnim boravištem na otocima ili na poluotoku Pelješcu;
2.      vozila fizičkih osoba iz točke 1. ovoga stavka te vozila korisnika leasinga s prebivalištem na otoku koja su registrirana u nadležnom upravnom tijelu u Republici Hrvatskoj;
3.      djelatnike javnih zdravstvenih službi i djelatnike drugih javnih službi (policija, vatrogasci, oružane snage, lučka kapetanija, pošta, komunalne djelatnosti) i njihova službena vozila;
4.      djelatnike opskrbe trgovina koje su izuzete od primjene Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene 19. ožujka 2020. godine ( Klasa:810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-1), o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te zabrana održavanja svih javnih događaja, te njihova službena vozila pri obavljanju redovitih prijevoza na otok te dostavne službe i njihova vozila;
5.      djelatnike pravnih osoba koje obavljaju nužne interventne popravke na otoku i njihova službena vozila pri obavljanju intervencija;
Trgovine izuzete od zabrane rada su sljedeće: 
prodavaonica prehrambenih artikala
prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala
/tržnica i ribarnica, a koje izuzeće je ukinuto/
specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne)
specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda
poljoprivrednih ljekarni
benzinskih postaja
kioska
pekarnica
kemijskih praonica rublja
specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala
specijaliziranih prodavaonica dječje opreme
specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje 
izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji
logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija.

Sukladno svemu navedenome, citirana Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa: 810-06/20-01/7, Urbroj: 511-01-300-20-9, od dana 21. ožujka 2020. godine) je i dalje dokument koji regulira pomorski prijevoz prema otocima, dok se potonja Odluka  Nacionalnog stožera o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, ne može primjenjivati na način da bi se njome dozvoljavalo putovanje na otoke osobama koji nemaju prebivalište na otocima ili koji ne ispunjavaju posebne uvjete navedene u Odluci.
Iz odluka proizlazi primjerice da bi s otoka osobe s dozvolom poslodavca smjele ići na rad na kopno, međutim to isto ne vrijedi za osobe koje s kopna žele ići na otok. Osobe koje putuju na otok moraju imati prebivalište na otoku ili biti u nekoj od kategorija za koju je Odlukom predviđeno izuzeće od zabrane kretanja te za isto moraju imati valjanu propusnicu.
U slučaju nejasnoća zatažiti će se tumačenje Stožera županijske civilne zaštite koji su nadležni za provedbu odluka kako ne bi došlo do pogrešne provedbe odredbi , a osobito kako se ne bi omogućilo putovanje nikome za koga to nije izričito predviđeno obzirom da upravo takvo nekontrolirano kretanje većeg broja  ljudi i roba može dovesti do daljnjeg širenja epidemije na otocima, predstavljajući rizik koji se upravo navedenim mjerama želi sveti na minimum.
S poštovanjem,
Paula Vidović v.r.
Ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet