Sukladno odluci o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka RH, za sve propusnice građanima, koje izdaje Stožer CZ Općine Tkon, građani Općine Tkon mogu se obratiti na broj telefona 023 281 690