usvojene su III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tkon