EDUKATIVNO-KREATIVNA RADIONICA U PODRUČNOJ ŠKOLI

U sklopu provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva na području Općine Tkon, a koje sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u Područnoj školi Tkon provedena je edukativno-kreativna radionica za učenike od 1. do 4. razreda. Radionica je bila podijeljena na dvije teme s kojima su se upoznali najmlađi, a odnose se na: 1. odvajanje otpada i oporabu te 2. sprječavanje nastanka otpada, kompostiranje.

Učenici su nakon prezentacije o odvajanju otpada i oporabi, zajedno s voditeljima radionice, predstavnicama Udruge "Eko-Zadar" izrađivali različite ukrase i korisne predmete od oporabljenih materijala, a čija je tematika bila vezana upravo uz nadolazeće blagdane.

U sklopu ovog projekta izrađuje se i e-brošura koja je namijenjena široj javnosti, sadrži podatke o važnosti i načinima sprječavanja otpada, ponovne oporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja otpada te informacije o ovlastima komunalnog redara u okviru Zakona o gospodarenju otpadom, a čime će se posljedično i povećati educiranost komunalnog redarstva.

Cilj ovog projekta je podizanje svijesti lokalnog stanovništva, odnosno upoznavanje najmlađih o važnosti sprječavanja natanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja i recikliranja u otočnoj sredini, a kako bi se utjecalo na smanjenje količine biorazgradivog otpada koje se odlaže na odlagališta te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja.